തലകുനിച്ചു വണങ്ങല്‍
ചോദ്യം :

കോടതികളില്‍ കയറുമ്പോള്‍ വക്കീല്‍മാരും അല്ലാത്തവരും കോടതിയെ തലകുനിച്ച്‌ വണങ്ങുന്നത്‌ കാണാം. ഇത്‌ മുസല്‍മാന്‌ പറ്റുമോ?

ഉത്തരം :

കൈകൂപ്പലും തലകുനിക്കലും ചില ആളുകള്‍ ചെയ്യുന്നത്‌ കേവലം ഉപചാരം എന്ന രീതിയിലാണ്‌. എന്നാല്‍ വിഗ്രഹങ്ങള്‍, ശവകുടീരങ്ങള്‍, സിദ്ധന്മാര്‍ എന്ന്‌ വിളിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്‌ മുമ്പില്‍ കുമ്പിടുന്നവര്‍ പരമമായ വണക്കം അഥവാ ആരാധന എന്ന നിലയിലാണ്‌ അത്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. ഉപചാരം മാത്രമായിട്ടുള്ള തലകുനിക്കല്‍ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക്‌ നിഷിദ്ധമല്ല. എന്നാല്‍ ആരാധനാപരമായ തല കുനിക്കല്‍ ശരിയായ ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിന്‌ വിരുദ്ധവും മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക്‌ തീര്‍ത്തും നിഷിദ്ധവുമാകുന്നു. കോടതിയുടെയോ ജഡ്‌ജിയുടെയോ നേരെ യഥാര്‍ഥ വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ പരമമായ വണക്കം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. അതിനാല്‍ ഒരു അഭിവാദനം എന്ന നിലയില്‍ ജഡ്‌ജിയുടെ മുമ്പില്‍ തല കുനിക്കുന്നത്‌ നിഷിദ്ധമാവില്ല. എന്നാലും ഒരു മുസ്‌ലിം ആരുടെയും മുമ്പില്‍ തല കുനിക്കാതിരിക്കുക തന്നെയാണ്‌ ഏറ്റവും നല്ലത്‌.

0 comments:

Post a Comment