രക്തസ്രാവം നാലു ദിവസം മാത്രമായാല്‍ ?
ചോദ്യം :

സാധാരണ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ ആര്‍ത്തവം ഉണ്ടാവുന്നത്‌ ആറ്‌-ഏഴ്‌ ദിവസമാണല്ലോ. അധികരിച്ചാല്‍ പതിനഞ്ച്‌ ദിവസം. എന്നാല്‍ ചില സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ നാല്‌ ദിവസം മാത്രം ആര്‍ത്തവം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവര്‍ക്ക്‌ ശുദ്ധിയായി നിസ്‌കാരവും നോമ്പും നിര്‍വഹിച്ചുകൂടെ. അതല്ല, ഏഴാം ദിവസത്തേക്ക്‌ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഉത്തരം :

ആര്‍ത്തവം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്‌ ഏഴു ദിവസമായിരിക്കുമെന്നോ അതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ആര്‍ത്തവമായി ഗണിക്കാവുന്നതല്ലെന്നോ ഖുര്‍ആനിലും പ്രാമാണികമായ ഹദീസിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാലു ദിവസം കഴിയുന്നതോടെ രക്തസ്രാവം നിലച്ചുപോയാല്‍ കുളിച്ചു നമസ്‌കരിക്കേണ്ടതാണ്‌.

0 comments:

Post a Comment