മീശ ഡൈ ചെയ്‌താല്‍ വുദ്വൂഇനെ ബാധിക്കുമോ ?
ചോദ്യം :

ഒരാളുടെ മീശ നരച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അത്‌ കറുപ്പിക്കാന്‍വേണ്ടി ഡൈവാഷ്‌ ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ വുദ്വൂഅ്‌ എടുക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ വെള്ളം ചേരുമോ?

ഉത്തരം :

മൈലാഞ്ചി, കതമ്‌ (ഒരു ചെടിയില്‍ നിന്നുള്ള ചായം) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്‌ നരച്ച മുടിക്ക്‌ ചായം നല്‍കുന്നത്‌ നബി(സ) പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായും കറുപ്പ്‌ ചായം പൂശുന്നത്‌ അവിടുന്ന്‌ നിരോധിച്ചതായും പ്രാമാണികമായ ഹദീസുകളില്‍ കാണുന്നുണ്ട്‌. പ്രായംകുറച്ച്‌ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ വിവാഹാന്വേഷണ വേളയിലും മറ്റും കബളിപ്പിക്കല്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതായിരിക്കാം കറുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന്‌ നബി(സ) വിലക്കിയതിന്റെ കാരണമെന്ന്‌ ചില പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ഡൈവാഷ്‌ ചെയ്‌ത സ്ഥലത്ത്‌ വെള്ളം ചേരുമോ ഇല്ലേ എന്നത്‌ ചായത്തിന്റെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മെഴുകുപോലുളള ഡൈ മുടിയിലും ചര്‍മത്തിലും വെള്ളം ചേരുന്നതിന്‌ തടസ്സമായിരിക്കും. ഹെയര്‍ ഡൈകളുടെ ഇനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ `മുസ്‌ലിമി'ന്‌ അറിയില്ല. വെള്ളം ചേരുന്നതിന്‌ തടസ്സമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡൈ വുദ്വൂവിന്റെ സാധുതയെ ബാധിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

0 comments:

Post a Comment