അനാഥാലയങ്ങളില്‍ അഗതികളെ പഠിപ്പിക്കാമോ ?
ചോദ്യം :

അനാഥാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികള്‍ അനാഥാലയങ്ങളില്‍ അഗതികളെയും ചേര്‍ത്ത്‌ പഠിപ്പിക്കുന്ന നടപടി സര്‍വസാധാരണമായിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അനാഥകളുടെ പേരില്‍ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാശ്‌ അഗതികള്‍ക്ക്‌ കൂടി കൊടുക്കുന്ന നടപടി ഇസ്‌ലാമിന്‌ വിരുദ്ധമല്ലേ?

ഉത്തരം :

അനാഥകളുടെയെന്ന പോലെ അഗതികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും സമ്പന്നരായ മുസ്‌ലിംകള്‍ സഹായം നല്‌കേണ്ടതാണ്‌. അതിനാല്‍ ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും പരിപാലിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഒന്നിച്ചോ വെവ്വേറെയോ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്‌. എന്നാല്‍ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ അവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സംഭാവന നല്‌കുന്നവരില്‍ നിന്ന്‌ മറച്ചുവെക്കാന്‍ പാടില്ല. ഒരാള്‍ അനാഥകളുടെ ആവശ്യത്തിന്‌ മാത്രമേ സംഭാവന നല്‌കാന്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നുള്ളൂവെങ്കില്‍ അയാളുടെ പണം വാങ്ങി അഗതികള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാവുന്നതല്ല. പുണ്യകരമായ ഏത്‌ കാര്യത്തിനും ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ളവരുടെ സംഭാവന കൊണ്ട്‌ അനാഥകളെയും അഗതികളെയും ഒരുപോലെ പരിരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്‌. അനാഥകളോട്‌ താല്‌പര്യം കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റു ദരിദ്രരെയും അഗതികളെയും അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടിന്‌ സാധുതയുണ്ടെന്ന്‌ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്‌ അര്‍ഥമില്ല. ``മതത്തെ വ്യാജമാക്കുന്നവന്‍ ആരെന്ന്‌ നീ കണ്ടുവോ? അനാഥക്കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുകയും പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‌കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനത്രെ അത്‌'' (വി.ഖു 107:1-3). സത്യദീന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അനാഥകളുടെയും മറ്റു പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഉപജീവനത്തില്‍ സഹായിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നത്രെ ഈ സൂക്തങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഗ്രഹിക്കാവുന്നത്‌.

0 comments:

Post a Comment