അല്ലാഹു ആകാശത്തിനുള്ളിലോ ?
ചോദ്യം :

ഒരു വസ്‌തുവിനെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നവന്‍ ആ വസ്‌തുവിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്നത്‌ അചിന്ത്യമാണല്ലോ. എന്നാല്‍ അല്ലാഹു ആകാശത്താണ്‌ എന്ന്‌ പ്രമാണങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ആകാശത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ചവന്‍ അല്ലാഹുവാണ്‌ എന്നും പറയുന്നത്‌ കാണാം. ആകാശത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ചതിന്‌ മുമ്പ്‌ അല്ലാഹു എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങള്‍ എവിടെയായിരുന്നാലും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്‌ എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ സത്തയാണോ, അതല്ല അവന്റെ ദൃഷ്‌ടി (കാഴ്‌ച) യാണോ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത്‌?

ഉത്തരം :

വിശുദ്ധഖുര്‍ആനിലെ 67:16, 17 സൂക്തങ്ങളിലാണ്‌ അല്ലാഹുവെ സംബന്ധിച്ച്‌ മന്‍ഫിസ്സമാഇ എന്ന്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌. സമാഅ്‌ എന്ന അറബി ഭാഷാപദത്തിന്‌ ഉന്നതി, ഉന്നതം, ഉപരിഭാഗം എന്നൊക്കെയാണ്‌ അര്‍ഥം. സാമാന്യമായി ആകാശം എന്ന്‌ അര്‍ഥം പറയുന്നു. മന്‍ഫിസ്സമാഇ എന്നതിന്‌ ആകാശത്തിനുള്ളിലുള്ളവന്‍ എന്നര്‍ഥം വരികയില്ല. ആകാശത്തുള്ളവന്‍ എന്നേ വരൂ. ഉപര്യുക്ത ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളില്‍ സമാഅ്‌ എന്ന പദത്തിന്‌ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗതികമായ വാനലോകം എന്നു തന്നെയാണ്‌ അര്‍ഥമെന്ന്‌ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. 'അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ' 'കണ്‌ഠനാഡിയെക്കാള്‍ അടുത്തുള്ളവന്‍' മുതലായ ഖുര്‍ആനിക പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വന്തം വകയായി വ്യാഖ്യാനം നല്‌കാന്‍ മുസ്‌ലിമിന്‌ അവകാശമില്ല. സ്ഥലകാല പരിമിതികള്‍ക്കുള്ളില്‍ കഴിയുന്ന നമ്മള്‍ അല്ലാഹുവെ നമ്മുടെ ധാരണയ്‌ക്ക്‌ അനുരൂപമായി വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ തെറ്റുപറ്റാന്‍ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്‌.

0 comments:

Post a Comment