ചാരപ്പണി എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിഷിദ്ധമല്ലേ?
ചോദ്യം :

ചാരപ്പണി മതവിരുദ്ധമാണല്ലോ. എന്നാല്‍ നബി(സ) യുടെ കാലത്ത്‌ യുദ്ധവേളകളിലും മറ്റും സ്വഹാബിമാരെ ശ ത്രുപാളയത്തിലെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിന്നായി നിയോഗിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ഇത്‌ ചാരപ്പണിയല്ലേ?

ഉത്തരം :

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ 49:12 സൂക്തത്തില്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ചാരപ്പണി വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യതകള്‍ ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിച്ച്‌ ആര്‍ക്കെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കലാണ്‌. അമുസ്‌ലിംകളുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ചുഴിഞ്ഞുനോക്കുന്നതും കുറ്റകരം തന്നെയാണ്‌. എന്നാല്‍ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തെ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കാന്‍ ശത്രുക്കള്‍ കോപ്പുകൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന്‌ രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നത്‌ വിലക്കപ്പെട്ട ചാരവൃത്തിയില്‍ പെട്ടതല്ല. ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത്‌ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന്‌ ഇരയാകാതിരിക്കാന്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നതും ആളുകളുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സുവിദിതമാകുന്നു.

0 comments:

Post a Comment